Vi söker nu en senior projektledare

– för nya företagsetableringar som synergi till stora, pågående industrisatsningar i Värmland. Business Värmland bedriver etableringsstödjande verksamhet för bolag och