Miljardinvesteringar i Grums

En ny 360 meter lång kartongmaskin för 3-4 miljarder kronor som fördubblar produktionen, inrymd i ett nästan 450 meter lång