Etableringar
Etableringar
Etableringar
Etableringar

Nedan syns några företag som etablerat sig i Värmland för att de ser regionen som en intressant plats att finnas på och miljö att verka i.

Cellcomb

Cellcomb

"Värmland är en spännande region med djup kunskap inom skogsindustrin och vidareförädling av cellulosabaserade produkter. Något som ligger till grund för Cellcombs tillväxt."

Motala Verkstad Group

Motala Verkstad Group

"Värmland har en lång och fin tradition inom verkstadsindustrin. Här finns bra kompetens och många kollegor inom samma industri. Det är en väldigt attraktiv region ur ett verkstadsperspektiv!"

Nordic Medtest

Nordic Medtest

"I Karlstad fanns förutsättningarna genom gedigna erfarenheter av testverksamhet inom framför allt telecom-branschen. Dessutom var man redo för en långsiktig och medveten satsning på vårdområdet."

re:newcell

re:newcell

"I Värmland har man världsunik kompetens kring papper och massa, därför är det bra att fortsätta utveckla dessa bitar."

Soliga Energi

Soliga Energi

"Värmland är ett bra ställe när det gäller kompetens och man får bra stöd från myndigheter och andra aktörer."

Zeifie

Zeifie

"Värmland är väldigt entreprenöriellt, med både utvecklarkluster och startupkluster. Många framgångsrika entreprenörer finns i Värmland och det finns erfarenhet av att driva och leda bolag."