Cellcomb

Cellcomb utvecklar och tillverkar miljövänliga laminatprodukter för engångsbruk i miljöer där det ställs höga krav på hygien, komfort och säkerhet. Fokus ligger på att vidareutveckla gamla produkter med nya perspektiv – med ett tydligt fokus på patient- och livsmedelsäkerhet samt hållbarhet och miljö. Henric Nedéus är VD på Cellcomb och har, tillsammans med bland annat Business Värmland, varit med under arbetet med att förflytta Cellcomb till nya lokaler i Säffle.

henric_rund

Vad för slags produkter utvecklar ni på Cellcomb?

– Vi tillverkar i första hand skyddslakan och sängkläder för vården och absorbenter för livsmedelsindustrin, foodpads, alltså de som ligger i botten på till exempel köttråg. Alla våra produkter har fokus på hygien och hållbarhet.

Vad var det som ledde fram till Cellcombs etablering i Säffle?

– Vi hade expansionsplaner och mötte en allt större efterfrågan från kunder ute i Europa på vårt unika produktsortiment. För att möta detta var vi tvungna att hitta bättre anpassade lokaler. Företaget har sedan 80-talet haft produktion i Forshaga och Karlstad men vi tittade på möjliga lösningar både i Sverige och utomlands. Till slut insåg vi att Värmland, med sitt nätverk och sin kunnighet inom skog, miljö och cellulosa är en utmärkt plats att verka på. Genom Business Värmland fick vi hjälp med finansieringslösningar och lokalisering för vår verksamhet i Volvos gamla lokaler i Säffle. Dessa var storleksmässigt toppen för oss, vi behövde endast göra några småjusteringar för att de skulle passa vår verksamhet.

cellcomb_sang

Vad var framgångsfaktorerna vid Cellcombs etablering?

– Kunskap, nätverk och stöttning längst hela vägen har varit det avgörande för att vi valde Värmland. Vi kunde få billigare lokaler och arbetskraft utomlands, men Värmland är en spännande region med djup kunskap inom skogsindustrin och vidareförädling av cellulosabaserade produkter. Något som ligger till grund för Cellcombs tillväxt.

Vad tycker du är viktigt för att främja etablering i Värmland?

– Jag tror att det är viktigt att visa på arbetskraft med rätt kompetens i regionen för att främja etableringar. Men också att företagen som finns här är med och bidrar till att skapa innovativa miljöer och intressanta industrier som skapar möjligheter och intresse för regionen.

cellcomb_produktion

Hur ser tillväxtpotentialen ut?

– Vi gör miljövänliga skydds- och absorptionsprodukter som främjar såväl patient- som livsmedelssäkerhet. Samhället kommer inte att konsumera mindre sjukvård och livsmedel, dessutom ökar kraven på hållbarhet vilket gör att jag tror vi ligger helt rätt i tiden.