Motala Verkstad Group

Motala Verkstad Group (MVG) är en verkstadskoncern med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella system och produkter. Idag är delar av bolaget etablerat i Kristinehamn, Värmland. Anders Holm, VD på MVG, berättar om de två senaste förvärven av verksamheter i Kristinehamn.

anders-holm

Berätta om Motala verkstad group?

– Motala Verkstad Group har ett långt förflutet. Vi har funnits sedan 1822 och har varit verksamma inom en mängd olika industrier. Vi har en lång tradition av att driva verkstadsindustri. Idag ligger flera privata investerare bakom bolaget som alla brinner för svensk verkstadsindustri, och som tror att det finns en framtid inom denna industri. Vi ser en förändring på verkstadsmarknaden med verkstadsaktiviteter som flyttar tillbaka till Sverige – något som glädjer oss mycket. Det bevisar att vi kan vara konkurrenskraftiga i Sverige

 VAD VAR DET SOM LEDDE FRAM TILL Motala verkstad groups ETABLERING I VÄRMLAND OCH KRISTINEHAMN?

– Vi förvärvade först Scana i Kristinehamn där syftet var en sammanslagning av våra två verkstäder. Vi var alltså från början konkurrenter som började prata med varandra och insåg att vi skulle vara ett bolag istället för att vara två. Därefter köpte vi Rolls Royce verksamhet i Kristinehamn. Det som lockade var dels de olika verkstäderna men även Värmland som region. Både Värmland och Kristinehamn har en lång och fin tradition inom verkstadsindustrin. Här finns bra kompetens och många kollegor inom samma industri. Det är en väldigt attraktiv region ur ett verkstadsperspektiv!

bild-mvg-i-text

VILKA VAR FRAMGÅNGSFAKTORERNA VID motala verkstad groups ETABLERING?

– I Värmland finns kompetens och en stor arbetsmarknad. Det finns många människor med stor erfarenhet och lång bakgrund inom verkstadsindustrin. Det är även en enorm fördel att det i Kristinehamn finns en aktiv kommun som är positiv till näringslivet och är stöttande och uppmuntrande på olika sätt. Dessutom finns en del intresseorganisationer kring kluster utav företag inom pappersmassa, försvarsindustri, vattenkraft och marint. Dessa kluster av kompetens är områden vilka alla är intressanta för oss. Värmland är en framtidsregion där vi vill växa!

mvg-bild-i-text-2

VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGT FÖR ATT FRÄMJA ETABLERING I VÄRMLAND?

– Som region är det viktigt att specialisera sig inom vissa näringsgrenar. Områdena försvar, pappersmassa, vattenkraft, och marina kluster är Värmlands styrkor. Ju starkare man som region är inom olika områden – ju mer attraktivt för företag är det att etablera sig här.

 HUR SER TILLVÄXTPOTENTIALEN UT?

– Vi har haft tre väldigt tuffa år bakom oss, men ser positivt på framtiden och tror att marknaden sakta kommer återhämta sig. Det vi gör idag är att konsolidera delar av verkstadsindustrin så att vi är aktiva. Vi har ju gjort tre olika och väldigt lyckade förvärv den senaste tiden och vi vill bygga en ännu större verkstadsgrupp. Vi ser en marknad som är stabil med en möjlighet att växa genom insourcing av enheter!