Soliga Energi

Tre norrmän och två svenskar med olika bakgrunder men en gemensam önskan om att fler ska producera sin egna gröna el. De startade Soliga Energi i Värmland och har jobbat mot kunder sedan november 2016. Wilhelm Myrer, VD på Soliga Energi, berättar om idén om att leasa ut solcellspaneler till företag och privatpersoner och varför man valde Åmotfors och Värmland som etableringsort.

Wilhelm Myrer

Berätta om soliga energi?

– Vi arbetar med leasing av solceller till företag och privata hushåll. Vi tar hand om allt: designar, finansierar och installerar anläggningar. Det enda våra kunder behöver göra är att betala elen som anläggningen producerar. Vi garanterar att anläggningen fungerar i 20 år, och efter de åren kan man själv ta över anläggningen om man vill. Trots att vi är rätt nya på marknaden finns ett stort intresse för vår affärsidé. Det är många som är intresserade av sol, men vill slippa investeringen och att lägga ned tid på att göra det själv. Vi jobbar mer och mer mot de stora företagen just nu och sen kommer vi samarbeta med lite elbolag fram i vår så då får vi se hur bra det blir. Hela Norge och Sverige är vår marknad men eftersom vi huvudsakligen befinner oss i Karlstad och Värmland blir det naturligt att vi är här först och främst.

Solceller webb

VAD VAR DET SOM LEDDE FRAM TILL SOLIGA ENERGIS ETABLERING I VÄRMLAND OCH KARLSTAD?

– Nätverket fanns här eftersom vi kommer från Värmland själva. En annan stor anledning till att vi startade här är att vi arbetat med fabriken i Glava, Arvika, som producerar solcellspaneler. Glava Energy Center har också ett tätt samarbete med Karlstads universitet, och vi såg därmed en kompetens på solenergi i Värmland. Vi har kunnat hitta bra personal och bra människor och har haft samarbeten med universitetet för att komma nära studenter med inriktning sol. Värmland är ett bra ställe när det gäller kompetens och man får bra stöd från myndigheter och andra aktörer, såsom Business Värmland.

Solcell nära Soliga

Vilka VAR FRAMGÅNGSFAKTORERNA VID SOliga energis ETABLERING I VÄRMLAND?

– Kompetens inom solenergi, men också att det finns en annan närhet till beslutsfattare i Värmland än vada som finns i exempelvis Stockholm. I en uppstartsfas är lite snabbare processer alltid av värde. En annan framgångsfaktor är att vi haft bra rådgivare och fått mycket stöd, både här och hos Karlstads Kommun på energiområdet. Dessutom är det lägre kostnader i Värmland jämfört med en storstad! Här får vi ut mycket mer av vår verksamhet, vilket är viktigt.

VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGT FÖR ATT FRÄMJA ETABLERING I VÄRMLAND?

– Jag tror det är viktigt att det finns kompetens inom det man ska göra. Man måste hitta styrkeområden. Värmlands styrkeområden har för oss varit att vi känt att man får ett stort stöd överallt, och snabbt får hjälp. Man kommer enkelt i kontakt med de rätta beslutsfattarna som är intressanta att prata med. I Värmland är det mer tillrättalagt och lite mindre byråkrati och formellt än det är i större städer. Det är viktigt! Det är även av stor vikt med ställen där man kan samlas. Exempelvis solcellsparken, Glava Energy Center i Arvika, som är jättebra eftersom vi kan möta andra och träffa ett stort nätverk snabbt. Sedan får vi ju inte glömma att ”Sola i Karlstad” är ett faktum här – om man är inom solindustrin borde man vara i Karlstad! Det finns knappast ett val!

Solceller privat Soliga

HUR SER TILLVÄXTPOTENTIALEN UT?

– Det som ligger framför oss är att satsa på att få många kunder och komma ut på marknaden. Nu börjar arbetet med att bli kända och bygga upp varumärket mer än vi gjort hittills. Att prata med människor och få dem att förstå hur bra solenergi har blivit kommer vara extremt viktigt framöver. Det känns jättebra än så länge och vi går åt rätt håll!