Zynapp

Det började med en upplevelse av ett digitalt kaos. Vad gör man när allt digitalt material ligger på olika platser i olika enheter? Hur sorterar och samlar man sina egna digitala fotspår? Mikael Solberg utgick ifrån sina egna problem och utforskade möjligheten att ta kontroll över sitt egna material. Idag finns Zynapp i Karlstad, appen vars logik bygger på hjärnans synapser.

mikael_rund

Vad är Zynapp?

– Zynapp är en programvara/tjänst i form av en app som hjälper dig att fånga in alla digitala fotspår som du lämnar efter dig. På ett nytt sätt hjälper appen dig att leta reda på och strukturera informationen, ofta kopplad till namn, tid och plats. Alltså lite mer som letandet i din hjärna faktiskt fungerar.

Vad var det som ledde fram till Zynapps etablering i Värmland och Karlstad?

– Vi startade först upp vår verksamhet i Stockholm och Göteborg, men Göran Österman på Business Värmland presenterade ett förslag för oss där Karlstad erbjöd kompetens, lokal och boende för våra anställda – viktiga och avgörande pusselbitar för vår uppstart. Lokalen, i form av det forna stadshuset, har även gett oss föutsättningar för fler möjligheter utanför själva Zynapp. Bland annat satsar vi på att bygga kontor och bostäder.

Vad var framgångsfaktorerna vid Zynapps etablering i Värmland?

– Business Värmland gav oss en enorm stöttning och hjälp genom att lotsa oss genom det värmländska etableringssystemet. Jag har etablerat många företag, men aldrig stött på ett så personligt engagemang. Hela teamet; Kommun, Landsting, Almi mfl. Har varit otroligt hjälpsamma och vi har hela tiden haft korta ledtider. En stor skillnad mot för Stockholm och Göteborg. En stor eloge till dem för all support och engagemang!

Vad tycker du är viktigt för att främja etablering i Värmland?

– Kommunikationerna är viktiga. Värmland måste också börja arbeta mer tillsammans för att bli mer attraktiva och närma sig världen. Man måste dessutom etablera intressanta företag med attraktiva jobb för att få ännu mer kompetens att flytta hit. En förutsättning är att Värmland kan erbjuda attraktiva jobb, bra boende och god service rörande hela familjen. Därför är det viktigt med samverkan mellan företag, landsting, kommun och universitet.

Vision och tankar framöver? Hur ser tillväxtpotentialen ut?

– Vårt mål är 100 miljoner användare, det är en global ambition.

 

Mer information om Zynapp & stadshuset finns här!