EXPANDERA DÄR
UTVECKLARNA FINNS

Expandera där utvecklarna finns
Expandera där utvecklarna finns
Expandera där utvecklarna finns
Expandera där utvecklarna finns

Det är svårt att expandera inom tech i storstadsområdena. Där saknas utvecklare och lokaler till vettiga priser. Lösningen finns i Karlstad. Vi har lång erfarenhet av tech och här finns nätverk och kluster. I vår region finns tusental personer med lång erfarenhet och IT-universitetet fyller ständigt på med nya hungriga utvecklare.

Vi på Business Värmland finns här som ett stöd när du ska etablera dig i Karlstad. Vi har många nätverk och hjäper dig med en snabb etablering av ett utvecklingskontor eller en produktionshub, oavsett om du är ett etablerat företag eller en startup.

KONTAKTA MIG OM DU VILL EXPANDERA DIN VERKSAMHET.

+46 768 36 68 68

UTVECKLARNA FINNS HÄR

I Karlstad och Värmland finns omkring över 2500 personer med lång erfarenhet från IT och tech. Förutsättningarna att hitta rätt personal till just ditt företag kan inte bli bättre.

SNABB ETABLERING

När du ska expandera vill du göra det snabbt. Som etableringspartner hjälper vi dig att hitta rätt personal och rätt lokal genom våra nätverk.

EN DEL AV TECH-SVERIGE

Det händer mycket i Karlstad. IT-universitetet har nischade tech-utbildningar. Många nya företag etablerar sig och nätverken och klustren växer och blir starkare.

LOJAL PERSONAL

I Karlstad stannar personalen i genomsnitt mycket längre på sin arbetsplats än man gör i storstadsregionerna. Därför är rekryteringskostnaderna lägre.

LÄGRE KOSTNADER

Kostnaderna för personal och lokaler är lägre i Karlstad jämfört med storstadsområdena. Investerat kapital räcker längre och kan användas mer effektivt här.

IT-UNIVERSITET

Det sker en ständig påfyllning av utvecklare från universitetet. Dessutom samarbetar företagen i regionen med universitetet för att forma innehållet i utbildningen.

KONTAKTA MIG OM DU VILL EXPANDERA DIN VERKSAMHET.

+46 768 36 68 68

ETABLERINGEN GAV OSS BÅDE TRYGGHET OCH KOMPETENS.

Vi har en stark vision och driver vår satsning med ett långsiktigt perspektiv med en affär och teknik som ligger i framkant. Vår etablering i Karlstad i kombination med stark ambition har givit oss personer med hög kompetens som är engagerade och därmed stannar länge. Detta ger Zynapp en trygghet i utvecklingen av bolaget och personal.

Erik Hallberg

Styrelseordförande, Zynapp AB

VI REKRYTERAR DÄR UTVECKLARNA FINNS.

Vi har rekryterat 9 personer med spetskompetens inom IT bara de senaste kvartalen utan att göra eftergifter på varken erfarenhet eller kunskapsnivå. Regionen har ett stort kluster inom IT med hög kompetens, och det bedrivs mycket IT-verksamhet i förhållande till andra städer i samma storlek.

Peter Furster

VD, Nordic Medtest

ETABLERINGEN HAR GETT OSS MÖJLIGHET ATT PLANERA LÅNGSIKTIGT.

Tack vare vår etablering i Karlstad så hittar vi erfarna utvecklare som stannar länge i företaget. Vi har också ett nära samarbete med universitetet på flera olika plan som ger oss möjligheten till rekrytering av studenter med relevant utbildning.

Fredrik Svensson

VD, Redpill Linpro Karlstad