Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Göran Österman

Göran Österman

Investment Manager

+46 705 82 05 27
goran.osterman@businessvarmland.se

Göran har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med näringslivsutveckling och olika typer av etableringar. Genom sina 11 år som konsult med inriktning på näringslivsutveckling och etablering i Stockholm och 16 år som VD för stiftelsen Compare har han byggt ett gediget nätverk av investerare och beslutsfattare i regioner som Stockholm, Värmland och Oslo. Göran har under åren bidragit vid flera värmländska etableringar.

Ingrid Ivars

Ingrid Ivars

Investment Manager

+46 768 36 68 68
ingrid.ivars@businessvarmland.se

Ingrid har stor erfarenhet av både privata och i offentliga organisationer, ett stort nätverk och kunskap om etablering av olika verksamheter. Hon har arbetat drygt 10 år inom Stora Ensokoncernen och 6 år som Näringslivsdirektör i Karlstads kommun. Under de senaste åren har Ingrid arbetat i entreprenörsdrivna företag som marknadschef i bl a Crem International och nu senast i Vestre.

Marcus Elmer

Marcus Elmer

Project Development Manager

+46-73-066 28 33
marcus.elmer@businessvarmland.se

Marcus har tidigare erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete från Paper Province och en passion för bioekonomiska innovationer. Innan Paper Province kommer Marcus närmast från Volvo Lastvagnars produktplanering och en roll som koordinator för FP7-projektet TransFormers. Han har en master of science i teknisk fysik från Chalmers och en ständig vilja att analysera nya möjligheter till utveckling.

Johanna Svanberg

Johanna har mer än 30 års erfarenhet från massa- och pappersbranschen där hon har arbetat för såväl leverantörs- som producentföretag, senast som Produktionsdirektör för Wermland Paper och Driftdirektör för Nordic Papers affärsområde Kraftpapper. Under sitt yrkesliv har hon även arbetat några år i Sydostasien. Sedan 2009 driver Johanna eget konsultföretag inom områdena miljöstrategi, energieffektivisering och ledarskap. Hon har varit en del av branschorganisationen Skogsindustriernas kommitté-arbete såväl nationellt som på EU-nivå och har sedan 2007 på olika sätt aktivt deltagit i den regionala klusterorganisationen Paper Province. Johanna har ett stort nätverk såväl internationellt som lokalt.

Kjell Ericsson

Kjell har under mer än 30 års tid arbetat med att förbättra företagens villkor. Han har deltagit i projekt för att förbättra företagens affärer i första hand i Värmland men också i Dalsland och området Östfold – Oslo. Detta har han gjort som riksdagsledamot, kommunalråd, ledamot i Region Värmlands styrelse och som konsult. Han har arbetat dels med rådgivning till företag i området men också med omfattande styrelsearbeten och som ordförande i många företag. De senaste nio åren har han arbetat som konsult och egenföretagare i Foxenkonsult. Under hela perioden har kontakterna med Norge varit intensiva. Han har ett stort nätverk både i Sverige och Norge med finansiella aktörer liksom han har stor erfarenhet av etableringar.

Louise Törnefalk Svanqvist

Louise Törnefalk Svanqvist

Konsult

+46 70 617 76 64
louise.svanqvist@businessvarmland.se

Louise erfarenhet och kompetenser är framför allt inom basindustrin och hon har gedigen erfarenhet från skog och pappersindustrin. Hon har haft ett antal roller såsom VD, affärsområdeschef, servicechef och styrelseuppdrag hos bland annat företag som UMV, Valmet, Metso och BTG. Sedan 2012 driver hon konsultbolaget Resultat Effekt med fokus på styrelseuppdrag samt konsultuppdrag inom förändringsledning, affärsutveckling samt bolagsbildning. Louise bidrag till Business Värmland är främst den stora kunskapen inom skogsnäringens hela värdekedja samt hennes nätverk både regionalt och nationellt.

Mats R Karlsson

Mats har verkat som VD och haft ledande befattningar i internationella verkstads- och teknikhandelsbolag i över 20 år. Han har etablerat verksamheter på ett stort antal marknader, däribland Italien, Ryssland, Sydafrika och Japan och genomfört ett femtiotal företagstransaktioner. Mats är aktiv inom IoT-lösningar och start-ups både som rådgivare och investerare. Han verkar idag som Senior Advisor och har ett hjärta som brinner för Värmland. Genom sitt nätverk kommer Mats att bidra till fler bolagsetableringar i regionen.

Per Fredriksson

Per är partner och seniorkonsult vid Effect Management och har tidigare en mycket bred erfarenhet från näringslivet inkluderande ledningsuppdrag inom bank, massa- & pappersindustrin internationellt, IT-branschen, Miljöteknik och privat Investmentbolag. Tyngdpunkt har varit på ledning och försäljningsuppdrag, hela tiden med fokus på utveckling, tillväxt eller expansion.  Per bidrar till etableringar genom stort nationellt och internationellt nätverk, god kunskap om innovationsprocesser och kapitalanskaffning i olika form.

Terje Nakstad

Terje är Partner i Kaluna och har bred nationell och internationell erfarenhet inom industri, handel och serviceindustrin. Terje har varit CEO i flera bolag och har suttit i flera ledningsgrupper i olika bolag som opererat på den internationella marknaden. Han har också lång erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och som ordförande. Samverkan mellan Sverige och Norge har under många år varit Terjes fokus och han har under många år arbetat med gränsöverskridande projekt.

Thomas Norrby

Thomas har i över 30 år verkat inom IT- och Telecom sektorn både nationellt och internationellt. Största delen av tiden i amerikanska IT bolag som IBM, Intel och Ingram Micro, men även ett antal år inom Telia koncernen. Alltid i affärsskapande positioner på bolagen. Sedan ett antal år tillbaka driver Thomas managementkonsultbolaget Antoma Sales & Marketing, vilket gör att det gedigna nätverket byggts på och utvecklats ytterligare. Han är född och uppväxt på Hammarö så det värmländska finns fortfarande kvar både i sinnet och talet, därför ser han uppdraget i Business Värmland mycket inspirerande.


Idag arbetar vi med experter inom områdena Miljöteknik, bioekonomi och besöksnäring.


Business Värmland

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

info@businessvarmland.se