Möjligheter
Möjligheter
Möjligheter
Möjligheter
Glava Energy Center

Glava Energy Center

"Desto närmre oss, desto lättare och bättre kan vi stötta företag. Vi är ett nätverk med kontaktmöjligheter."

Lignocity

Lignocity

"Nu vill vi hjälpa andra som vill komma ut med produkter gjorda av lignin genom att öppna upp vår flexibla infrastruktur för användning, samt ställa vår kunskap och det nätverk vi har tillsammans med våra partners till förfogande!"