Glava Energy Center

Glava Energy Center i Arvika är ett innovationscenter för solenergi och energisystem. Tillsammans med innovatörer utvecklas här nya metoder inom Solenergi och energisystem i solcellsparken. Magnus Nilsson, verksamhetschef, ser en stor fördel i att etablera sitt företag i närheten av Glava Energy Center:  – Desto närmre oss desto lättare och bättre kan vi stötta företag!

 Berätta om Glava Energy Center?

– Glava Energy Center är beläget i Arvika och delar lokaler med fabriken Swemodule, världens mest automatiserade fabrik för solpaneler. Centret består av ett innovationscenter, science center och en solcellspark. Vi stödjer innovationsbolag som vill utveckla och testa innovationer inom solenergi och energisystem. Vi har dessutom ett tätt samarbete med universitet och involverar ofta studenter som kan göra examensarbeten här. I vårt science center genomför vi allt från femton minuters presentationer för ministrar till två veckors utbildningar för afrikaner.

– Sedan uppstarten 2009 har vi arbetat mycket i Interregprojekt med syfte att stärka gränsregionen mellan Sverige och Norge. Arvika kommun är huvudman i det senaste Interregprojektet. De är en stark och drivande aktör som bidrar mycket till utvecklingen av solenergi. Som företag kan man vara medlem i Glava Energy Center och utnyttja våra resurser. Hälften av våra medlemmar är svenska och hälften är norska. Flera av våra medlemmar är värmländska företag som arbetar globalt!

 Vad innebär det att vara medlem i Glava Energy Center?

– Att vara medlem innebär en mängd fördelar. Många av våra medlemsföretag, exempelvis Fortum, har vissa avdelningsmöten här. Man kan även komma på ett 4-6 timmars event hos oss. Då brukar det först vara möte och undervisning i vår testpark. Sedan går vi på rundtur i fabriken och, om det hinns med, har vi tävling i att bygga den minst energikrävande bilen i vetenskapslego! Som medlemsföretag får man även rabatterat deltagande på våra konferenser som hålls minst en gång per år i Glava Energy Center om solenergi och relaterade ämnen. Dessutom blir man uppdaterad via nyhetsbrev från oss. Det går även bra att samarrangera montrar med oss och andra medlemsföretag på mässor, något som för ett enskilt företag ofta blir väldigt dyrt.

 

Varför ska man besöka och etablera sig i närheten av Glava Energy Center?

–Desto närmre oss desto lättare och bättre kan vi stötta företag. Vi är ett nätverk med kontaktmöjligheter. Geografiskt sett är den en fördel att vara nära oss för att kunna utnyttja testparken vi har. Vi tillgodoser även arbetsplatser under tiden företag utför sina tester. Om vi har gjort ett projekt tillsammans med ett företag, så gör vi det både i teori och praktiken. Ofta blir det en fysisk prototyp som vi testar i parken som visas upp för alla besökare och dessa olika prototyper blir ett fönster ut mot kunder. Många bolag har börjat med en första prototyp i testparken och utvecklar den sedan med tiden. Som företag kan man alltså uppdatera sin testanläggning med tiden vilket är ett kostnadseffektivt sätt för företag att finnas här. Vi har för närvarande ett 30-tal olika solenergisystem i parken och därmed får man visa upp sina innovationer för de personer som kommer på studiebesök.

Vilka branscher är det främst bra för att finnas i närheten av Glava Energy Center?

– Energiföretag och speciellt företag inom förnybar energi, solenergi, sollagring och smarta system för det. Men även företag specialiserade på belysning i form av exempelvis LED-lampor.

Är Glava Energy Center som en möjlighet för andra företag?

– Ja! Här finns en möjlighet att visa upp sig, en mötesplats och en möjlig samarbetspartner i projekt. Dessutom är det en utbildningsplats.

Varför valde ni att etablera Glava Energy center i Arvika och Värmland?

– Det hänger ihop med solpanelsfabriken. Man hade en fabrik, och då behöver man naturligtvis även en solpark! Men de geografiska förutsättningarna är också viktiga. Glava är en geografisk mötesplats. I solenergibranschen finns stora tunga norska industribolag, och vad ligger mitt emellan Norge och Sverige geografiskt sett? Jo Glava!

Vad är visionen för framtiden för Glava Energy Center?

– Vi ser projekt som en möjlighet för nya samarbeten och att kunna bredda vår projektbas. Vi vill få ytterligare spännande projekt, men även vidareutveckla vår kommersiella sida när det gäller både testning och utbildning.