Lignocity

Lignocity i Bäckhammar, Kristinehamn, är en anläggning där man som företag har möjlighet att omvandla lignin till olika produkter. Anläggningen är i dag den enda i världen som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning. Per Tomani, Business Development Manager inom enheten Biorefinery och Energy på RISE Bioeconomy, berättar hur man nu vill hjälpa företag med sin tillgängliga infrastruktur.

Berätta om Lignocity?

– Lignocity är ett testbäddsprojekt inom Testbädd Sverige som är initierat av Innventia, Nordic Paper och Paper Province. Projektet är ett instrument för att kunna gå snabbare från idéer till marknad och på så vis få ut ligninet till olika produkter. Det finns många olika företag som är intresserade av lignin, där en del exempelvis vill göra kolfiber av det medan andra vill göra drivmedel. Renfuel är ett exempel på företag som vill omvandla lignin till drivmedel. En av anledningarna till att Renfuel etablerat sig bara några hundra meter från anläggningen i Kristinehamn är förmodligen närheten till en ligninkälla. Vi kan enkelt leverera bulkproducerat lignin men även modifiera vårt lignin som skickas till dem. Genom ett bra samarbete kan vi hjälpa dem att komma vidare med ligninet som ska bli ett drivmedel.

Varför ska man besöka och etablera sig i närheten av Lignocity?

– Är man intresserad av att göra något med lignin så är det en bra plats nära en ligninkälla. Att finnas nära oss underlättar ett aktivt och bra samarbete, till exempel genom att hjälpa till att förse företagen med rätt lignin. Företagen kan också använda vår anläggning/yta och få hjälp av vår personal, men de kan också använda sin egen personal i deras egna pilotanläggning. I Värmland finns ett bra nätverk i form av skogligt kunnande, företagande och affärsutveckling. Nätverket är starkt och koordineras på ett bra sätt av Paper Province. Vi uppskattar dessutom att Paper Province på ett bra sätt kopplat ihop oss med Region Värmland och Kristinehamns kommun. Det ger ett bra team då man lägger till de involverade företagen samt Karlstad universitets och RISE:s lite mer vetenskapliga nätverk. Från alla partners i Värmland finns ett stort engagemang och en stor vilja! De företag som vill utöka sin verksamhet eller nyetablera sig här kan dra nytta av det som redan finns på plats.

Vilka branscher drar främst nytta av att etablera sig nära Lignocity?

– Just nu jobbar vi främst med massa- och pappersindustrin med anledning av att råvarukällan (ligninet) finns där. Sen finns det även branscher som vill få in gröna alternativ till fossila additiv, komponenter och produkter och det gör det hela väldigt brett. Vi jobbar med företag som vill ha både bränslen, material och kemikalier.

Varför valde ni att etablera Lignocity i Kristinehamn och Värmland?

– Det var självklart från början att demonstrationsanläggningen skulle vara i Värmland genom att vi köpte och byggde om en anläggning som redan fanns. Nu vill vi hjälpa andra som vill komma ut med produkter gjorda av lignin genom att öppna upp vår flexibla infrastruktur för användning, samt ställa vår kunskap och det nätverk vi har tillsammans med våra partners till förfogande!