Vi söker nu en senior projektledare

– för nya företagsetableringar som synergi till stora, pågående industrisatsningar i Värmland. Business Värmland bedriver etableringsstödjande verksamhet för bolag och

Miljardinvesteringar i Grums

En ny 360 meter lång kartongmaskin för 3-4 miljarder kronor som fördubblar produktionen, inrymd i ett nästan 450 meter lång