Vårt syfte är att forma och bedriva en funktionell, högkvalitativ och etableringsstödjande verksamhet för bolag och investerare som är intresserade av Värmland. Vi arbetar passionerat och engagerat under sekretess via personliga nätverk med fokus på regional och global marknad.

VIA RELATIONER SER VI TILL ATT:

Vi arbetar i privata, lokala, nationella och internationella nätverk. Genom att sammanföra, matcha och lotsa skapar vi etableringsmöjligheter i Värmland som i sin tur leder till sysselsättning och tillväxt.


Vad gör vi?

Värmland är centrum för skoglig bioekonomi, strategiskt beläget mellan Stockholm och Oslo, där industriell tradition möter förnybara bio-baserade innovationer för förpackningslösningar och nya material. Ledande kompetens inom avancerad ståltillverkning och komplexa system tillsammans med strukturerade processer, där företag, forskning och offentlig sektor tillsammans utvecklar, testar och verifierar framtida digitala välfärdstjänster.

Värmlands styrkeområden: